Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder

Hur förändrar vi förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser? Hur gör vi upp med machokulturen?

Trots att det mesta i vår omgivning uppdaterats och optimerats för det här århundradet premieras utdaterade mans- och ledarskapsideal på våra arbetsplatser. Det är med andra ord hög tid att förändra bilden av vad en framgångsrik man är, och gör.

Manlighetskoden bygger på samtal med femton män och en kvinna, som tidigare levt som man, vilka alla på olika sätt brutit med traditionella förväntningar på vad det innebär att vara man i en ledande position. Ur deras berättelser framträder möjliga vägar för att skapa ett inkluderande arbetsklimat, och en konstruktiv, inspirerande och uppmuntrande inblick i ett mer hållbart mans- och ledarskapsideal. Ett ledarskap som korrelerar väl med det som nya generationer på arbetsmarknaden efterfrågar.

Resultatet presenteras dels i fullständiga intervjuer, dels i en analys av framgångsfaktorer – bokens sju dygder. Detta är boken du och dina ledare behöver läsa innan konkurrenterna gör det.

Ulrika Sedell & Jonas Nyman
Stockholm, Augusti 2019

Om författarna

Jonas Nyman & Ulrika Sedell

Ulrika Sedell

Ulrika Sedell är beteendevetare med över tjugo års erfarenhet av att utveckla ledarskap som vd, chef och konsult. Hon driver Sedell & Friends och ger chefshandledning, utbildar, föreläser, driver podden Krossa glastaket och
skriver böcker. År 2015 gav hon ut boken Bortom glastaket och 2017 Vägar till innanförskap.

Kontakt Ulrika:
Mail: ulrika@sedellfriends.se
Telefon: 070-225 10 10


Jonas Nyman

Jonas Nyman är investerare, rådgivare, affärsutvecklare och executive coach i det
egna bolaget Hazlebay. Han har trettio års erfarenhet av den finansiella sektorn och utöver sin ekonomiexamen utbildar han sig även till samtalsterapeut.

Kontakt Jonas:
Mail: jn@hazlebay.com
Telefon: 0705-88 45 11

Sagt om boken

”Manlighetskoden är en perfekt start om du vill få inspiration för att skapa förändring på riktigt. Boken tar utgångspunkt i det viktigaste, det handlar om att skapa insikt och få upp ögonen för de beteenden som måste förändras hos dem som har makten att skapa förändringen.

Lars Appelqvist
VD Löfbergs Lila


Det är först när man verkligen blir medveten om hur man är, och dessutom vad det innebär när man ärnorm, som man kan göra verklig skillnad för sig själv och andra. Med Manlighetskoden kommer fler kunna växa i sitt ledarskap, tack vare starka personliga berättelser, skarp analys och några verktyg för alla att ta med sig. Viktig och användbar läsning för både män och kvinnor!

Anna Kinberg Batra
Rådgivare och föreläsare om politik, ledarskap och förändring
F.d. partiordförande Moderaterna


Ulrika och Jonas låter läsaren, via 16 öppenhjärtiga intervjuer, ta del av personliga reflektioner som alla belyser de normer som finns inom näringslivet idag, men också hur dessa framgångsrika ledare har lyckats förändra kulturer. Om du delar uppfattningen att ledare som genuint förstår och kännetecknas av att ett värderingsstyrt självledarskap kommer att bana väg för utveckling av individer, grupper och organisationer som i sin tur skapar ett nödvändigt inkluderande och jämlikt näringsliv har du hittat rätt bok.

Sven Eggefalk
VD Länsförsäkringar Bank


Författarna fångar dagens komplexa ledarskapsutmaning och lyckas på ett lättbegripligt sätt, med stöd i forskning och spännande intervjuer, ge mig som läsare nycklar till att förändra mitt eget ledarskap.”

Martin Sandgren
Entreprenör och investerare, f.d. vice VD Academedia


Mänskliga rättigheter handlar om värdighet och rättighet för oss att få vara de människor vi är. Manlighetskodenger insiktsfull kunskap om mötet mellan oss människor och de olikheter vi ska värna. Boken ger en unik och omsorgsfull inblick i utmaningar om jämlikhet och värdighet. Den ger dig och mig förutsättningar för samtal om vilka människor vi vill vara. En fin gåva i en tid där samtalet om mänsklighet är viktigare än någonsin.”

Ida Texéll
Kommundirektör Upplands-Bro
F.d. förbundsdirektör Brandkåren Attunda


Arbetslivet är mycket mer jämställt idag än när jag startade min karriär för snart 40 år sedan. Men trots framstegen återstår mycket att göra. En stor utmaning och ett stort ansvar faller på oss män i chefsposition, nu när vår traditionella roll förändras. Hur ska en manlig chef vara för att släppa fram och stötta? Hur navigerar man i denna nya värld utan att tappa bort sig själv? Intervjuerna i denna bok är ett oerhört värdefullt bidrag till berättelsen om en ny manlighet. Den ger ett rikt perspektiv på vår roll som manliga ledare på vägen mot ett jämställt arbetsliv.

David Sonnek
VD Industrifonden


Om boken

Det är inte helt lätt att följa med i alla förändringar som pågår i vår omvärld. Vi blir allt mer digitaliserade, globala och urbaniserade. Vi är fler och fler som inser att vi alla måste ta ansvar för vårt klimat.

Att det finns fler och kanske bättre sätt att mäta framgång på än med vinst eller BNP.
Men somliga saker, till exempel det rådande mansidealet, rör sig så sakta att även Einstein förmodligen övervägt giltigheten för sin relativitetsteori. Visst, dethar hänt en hel del. Förändring sker, men den sker sakta och syns för lite i strukturer på arbetsplats och i samhället.

Dagens dominerande mansideal har sin utgångspunkt i början av 1700-talet. Det var då industrialiseringen startade och så småningom omvandlade jordbrukssamhället
till ett industrisamhälle. Och det var i början av löpande bandets era som dagens mansideal blommade ut och begreppet chef myntades.

Människor kom att betraktas som maskiner. Och män mer än andra. Redan som barn får män höra att de ska undvika allt som är feminint, undvika att visa känslor, ha självkontroll, vara en vinnare och en ”riktig” man!

Allt talar för att det är hög tid att förändra synen på manligt, kvinnligt och ledarskap i näringslivet. Fundera över det följande: Företag med mer inkluderande ledarskap och balans mellan kvinnor och män i ledande positioner är 20 % mer lönsamma!

Jämställda bolag på börsen går dubbelt så bra! I en tid när vinstmaximering är ett mantra borde det vara en självklarhet att inkludera även kvinnor i företagens ledning.

Ändå sker det inte: macholedarskapet dominerar fortfarande. Bara 15 % av alla vd:ar är kvinnor och i den akademiska världen är endast 20 % av professorerna kvinnor. Män är priviligierade i yrkeslivet, de sitter på makten, äger mer, tjänar mer pengar och de omger sig med jämlikar. Därmed har de större påverkan på vårt samhälle än kvinnor. Ska man vara med i ”gänget” så hjälper man varandra.

Våra värderingar och ideal påverkar hur vi agerar både som individer, och självklart även som ledare. Idag är endast 14 % av de anställda i Sverige engagerade i sina jobb. Självklart är macholedarskapet en förklaring!

Mansidealet har förändrats tidigare. Innan industrialiseringen skulle mannen vara skicklig på att konversera, klä sig i vackra färger, vara dansant och kunna gråta såväl som vara romantisk. Utifrån dessa två polariserade ideal så vill vi bidra till att ett nytt ledarskapsideal skapas; en syntes som är mer inkluderande och som värderar olikheter, som ser människor som individer med förmåga att ta ansvar, och som vill bidra till en bättre värld. Ett ledarskap med ett öppet sinne som är i ständigt
lärande.