Öka din medvetenhet!

Allt börjar med medvetenhet.

Ledningsgruppen har bestämt sig för att mäta talutrymmet mellan kvinnor och män. De är 7 män och 4 kvinnor i gruppen men den mätning som görs viktar resultatet så det i sig spelar ingen roll. Det visar sig att männen tar 71 % av utrymmet och kvinnorna 29 %. De är alla förvånade men mest förvånad är ändå deras vd. Hur kunde han missa det här? Och vad betyder det? Ledningsgruppen beslutar sig för att samtliga ledningsgrupper i bolaget ska mäta talutrymmet under tre möten. Resultatet är detsamma.  Det visar sig att nästan alla som deltagit har varit helt omedvetna om hur talutrymmet fördelats. Vd:n beslutar då att man ska undersöka vad det får för konsekvenser och vad det betyder för kvinnor och män som grupper. Men framförallt vill han ta reda på hur det har kunnat pågå utan att någon har reagerat. På en konferens frågar han därför samtliga chefer: Hur medvetna upplever ni att ni är?

Har du varit i en situation där du först efteråt kommer på hur du skulle ha velat agera? Eller först när någon annan pekar på hur tokig situationen blev så inser du att du borde ha agerat på ett helt annat sätt än vad du gjorde?

Du är inte ensam. Men det är ett problem. För när vi inte är medvetna om vad som uppenbart pågår i rummet, eller inte registrerar egna känslor och tankar i stunden så agerar vi omedvetet. Vi kan styras av rädslor, fördomar, ilska eller bara utifrån förnuft utan att känna vad som är viktigt. 

All förändring börjar med medvetenhet. Men vad är medvetenhet? Medvetenheten är något som behöver upplevas. En känsla av närvaro och förmåga att registrera egna känslor, tankar och handlingar såväl som vad som sker i omgivningen. Som ett led i att vara medveten ger det möjligheter att aktivt välja sin egen handling. Istället för att i efterhand konstatera hur du skulle ha velat göra. 

I dag finns det ingen ledarskapsteori som inte lyfter vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Man brukar tala om att medvetandeutveckling är att öka egna insikter. Den västerländska metodiken för att utveckla ledarskap har länge handlat om att analysera medan den österländska är att bevittna. I dag handlar det om att integrera dessa. Genom att bevittna börjar du lyssna inåt och notera dina tankar och känslor. Nästa steg är att förstå vad de betyder. Väljer du den rationella vägen för att den är enklast eller mest korrekt enligt andra? Eller anpassar du dig efter det som förväntas av dig från din omgivning? Du kommer inte att kunna utveckla din medvetenhet genom att lyssna på andra mer än dig själv. 

För att lyckas förändra befintliga, outtalade strukturer och normer som vem som ges talutrymmet, vem som får sätta gränser, vem som får visa känslor eller sårbarhet eller vilka vi väljer som ledare så krävs det en ökad medvetenhet. 

Hur medveten är du?

Vill du ta del av ledarnas berättelser i boken och fördjupa dig i dygderna? Här kan du köpa boken https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/?fbclid=IwAR3inVdb3Vs1NMgqI-rDdqGLAewPkvy8Qm3DmxhExSU8hQbW5DlG8o75Tgw

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *