Formulera din egen personliga vision!

Låt din personliga vision leda dig 

Har du funderat kring vart du är på väg? Har du en riktning eller har du kanske till och med satt ord på vad du vill bidra med i världen? 

Våra preferenser, övertygelser och värderingar ligger till grund för den riktning vi sätter för våra liv. De omfattar vad vi tycker är viktigt på riktigt. När vi inte längre avsätter tid för att formulera vår riktning blir konsekvensen lätt att vi tappar bort både väg och mål. För allt börjar i vår inre föreställningsvärld, där sker den mentala skapelsen – innan den tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar och riktning. När vi inte har formulerat vår egen riktning finns stor risk att vi istället springer i andras riktningar. Det vill säga sådant andra har sagt är rätt eller fel, bra eller dåligt. Det kan göra att vi överträder vår egen integritet, moral eller gränser. Det kan skada oss och till och med göra oss sjuka men det kan också leda till att vi bidrar till beteenden, normer och kulturer på ett sätt som vi inte hade gjort om vi hade varit klara över vad vi vill bidra med och i vilken riktning vi vill gå. 

I ledarskapet är det centralt att leda med en idé/vision/riktning för att få personalen att arbeta åt samma håll och skapa förutsättningar att göra de prioriteringar som med störst chans ger ett resultat som stämmer med riktningen. Men motivationen att göra detta hittas inte i verksamhetens vision utan i den personliga visionen. Och när de två korrelerar med varandra når vi både motivationen och viljan att gå i samma riktning. Precis på samma sätt kan vi uppleva när det finns en dissonans mellan arbetsplatsens riktning och den enskilda individens. I dissonansen finns spelutrymmet att antingen agera mot sin personliga riktning, visa på alternativa vägval eller välja att helt avstå från att följa med verksamheten och istället välja en annan arbetsplats. 

Om vi personligen leds av en egen stark vision/idé/riktning med ett högre syfte är det betydligt enklare att välja det andra alternativet, nämligen att visa på alternativa vägval genom att agera mot befintliga värderingar eller förlegade normer – och därigenom leda sig själv, eller andra, mot nya värderingar. 

Men vilka frågor ska man ställa sig själv för att formulera sin egen riktning? Tony Robbins, amerikansk entreprenör, filantrop och livscoach som bland annat har skrivit boken Unlimited Power(Simon & Schuster, 1986) rekommenderar några exempel:

  Vilket samhälle vill du leva i?
Om du visste att du skulle få acceptans från din omvärld, vad skulle du ägna ditt liv åt då?
Om du visste att du inte kan misslyckas, vad vill du uppnå?
Vad skulle du göra om pengar och tid inte var ett problem?
Vad vill du bidra med till ditt liv?
Vad vill du bidra med till samhället?

I det man kallar lyckoforskning har man sett att människor som strävar efter något som är viktigt för dem på ett personligt plan är lyckligare än de som saknar personlig riktning eller strävan. Det finns till och med en studie från University of Rochester som visar att immunförsvaret förbättras, liksom relationer och man lever till och med längre. Att inför sig själv vara tydlig med sin riktning stärker självkänslan och när vi agerar medriktningen och lyckas med vad vi vill nå stärks självförtroendet. Men riktningen måste komma ”inifrån” och vara autentisk,.Om du vill vara med och förändra förlegade ideal och normer så kan du hämta kraft i dina värdering och kanske till och med i din personliga vision om vad du vill bidra med. 

Hur formulerar du din personliga vision?

Är du intresserad av att ta del av Manlighetskoden i sin helhet? Ta del av samtalen om framgång, bakslag, hur man förändrar strukturer eller de gemensamma framgångsfaktorerna?https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *