Beställ föreläsning

Vi föreläser om bokens innehåll, om hur du kan göra upp med förlegade mansideal och bidra till att kasta machokulturen på historiens skräphög. Skicka en förfrågan till någon av oss – vi föreläser tillsammans eller var och en för sig – och ange datum och organisation/företag, så tar vi det därifrån.

Förfrågan till Ulrika.


Förfrågan till Jonas.