Självinsikt – mer sällsynt än vi tror

Självinsikt är förmågan att se dig själv och förstå vem du är, hur andra ser på dig och hur du passar in i just ditt sammanhang. Vi är många som tror att vi har självinsikt (95%) men forskning visar att endast 10–15% verkligen har det (”What Self-Awareness really is – and how to cultivate it” Tasha Eurich, HBR) . Du kanske tillhör en av dessa. Men hur ska du då veta om du har självinsikt eller inte?

Följande frågor om hur ditt liv är kan ge en fingervisning om du tillhör den lyckliga skaran med självinsikt. Å andra sidan förutsätter din möjlighet att svara ärligt att du kan vara ärlig och faktiskt har självinsikt … Moment 22? Vi provar:

  • Upplever du att du är lyckligare än andra?
  • Fattar du sundare beslut än andra?
  • Har du bättre och djupare relationer både professionellt och privat?
  • Kommunicerar du mer effektivt?
  • Är du en effektiv ledare med nöjda medarbetare?
  • Om du är entreprenör, driver du ett lönsamt företag?
  • Är du trygg, kreativ och kommunikativ?
  • Om du är förälder, uppfostrar du mer mogna barn?
  • När du stöter på motgångar, ställer du dig frågan ”vad” var det som hände när det gick fel, inte ”varför” det gick fel?

Självinsikt är inte statiskt, utan något som du kan förändra över tid genom att jobba med din personliga utveckling. Genom att ta dig tid att lyssna inåt och förstå vad du drivs av, vad du tycker är kul, vad som får energin att flöda. Genom att trotsa dina rädslor – och göra det du  vill göra ändå. Genom att förstå vilka olika viljor som finns inom dig, olika röster, kanske några som uppmuntrar dig och några som håller tillbaka dig. Allt det börjar med att faktiskt stanna upp i vardagen och lyssna inåt.

Ett verktyg som många av de intervjuade personerna i boken Manlighetskoden använder för ökad självinsikt är meditation. Meditation går tillbaka minst 2500 år i tiden och det handlar helt enkelt om att ha en tyst stund med dig själv. Att känna in vad som pågår i dig – inte bara i huvudet utan även i hela din kropp. Studier på anställda på ett stort teknikbolag i Silicon Valley visade att med tio minuters meditation under fem veckor ökade deras självinsikt med 35%. Ett enklare knep är att ta regelbundna raster i din vardag. Att faktiskt stanna upp, ta en promenad utan telefon eller någon att prata med, eller kanske bara blunda några minuter på din arbetsplats.

Självinsikt är en dygd som är nödvändig för att kunna leva ett autentiskt liv. Om du inte vet vad du gillar och vad som gör att du mår bra, hur ska du då kunna välja det? För att till exempel kunna bryta mot förlegade normer och ideal på din arbetsplats så behöver du helt enkelt nå insikt om dina befintliga värderingar, först då kan du förändra där du verkar.

En av våra medverkande i Manlighetskoden, Erik Ringertz, grundare och vd för Netlight, förklarade det så här: ”Självinsikt är nödvändigt. Framtidens tillgång handlar om förmåga till personlig insikt. Feedback är bra, men bara om du är beredd att ha insikt om dig själv. Finns inte självinsikt kommer ingenting att hända.”

Precis så är det, och med något så enkelt som att göra plats i vardagen för en tyst paus där du lyssnar inåt, på dig själv, är självinsikt något som alltid finns inom räckhåll för den som vågar och vill söka det.

https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/

Formulera din egen personliga vision!

Låt din personliga vision leda dig 

Har du funderat kring vart du är på väg? Har du en riktning eller har du kanske till och med satt ord på vad du vill bidra med i världen? 

Våra preferenser, övertygelser och värderingar ligger till grund för den riktning vi sätter för våra liv. De omfattar vad vi tycker är viktigt på riktigt. När vi inte längre avsätter tid för att formulera vår riktning blir konsekvensen lätt att vi tappar bort både väg och mål. För allt börjar i vår inre föreställningsvärld, där sker den mentala skapelsen – innan den tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar och riktning. När vi inte har formulerat vår egen riktning finns stor risk att vi istället springer i andras riktningar. Det vill säga sådant andra har sagt är rätt eller fel, bra eller dåligt. Det kan göra att vi överträder vår egen integritet, moral eller gränser. Det kan skada oss och till och med göra oss sjuka men det kan också leda till att vi bidrar till beteenden, normer och kulturer på ett sätt som vi inte hade gjort om vi hade varit klara över vad vi vill bidra med och i vilken riktning vi vill gå. 

I ledarskapet är det centralt att leda med en idé/vision/riktning för att få personalen att arbeta åt samma håll och skapa förutsättningar att göra de prioriteringar som med störst chans ger ett resultat som stämmer med riktningen. Men motivationen att göra detta hittas inte i verksamhetens vision utan i den personliga visionen. Och när de två korrelerar med varandra når vi både motivationen och viljan att gå i samma riktning. Precis på samma sätt kan vi uppleva när det finns en dissonans mellan arbetsplatsens riktning och den enskilda individens. I dissonansen finns spelutrymmet att antingen agera mot sin personliga riktning, visa på alternativa vägval eller välja att helt avstå från att följa med verksamheten och istället välja en annan arbetsplats. 

Om vi personligen leds av en egen stark vision/idé/riktning med ett högre syfte är det betydligt enklare att välja det andra alternativet, nämligen att visa på alternativa vägval genom att agera mot befintliga värderingar eller förlegade normer – och därigenom leda sig själv, eller andra, mot nya värderingar. 

Men vilka frågor ska man ställa sig själv för att formulera sin egen riktning? Tony Robbins, amerikansk entreprenör, filantrop och livscoach som bland annat har skrivit boken Unlimited Power(Simon & Schuster, 1986) rekommenderar några exempel:

  Vilket samhälle vill du leva i?
Om du visste att du skulle få acceptans från din omvärld, vad skulle du ägna ditt liv åt då?
Om du visste att du inte kan misslyckas, vad vill du uppnå?
Vad skulle du göra om pengar och tid inte var ett problem?
Vad vill du bidra med till ditt liv?
Vad vill du bidra med till samhället?

I det man kallar lyckoforskning har man sett att människor som strävar efter något som är viktigt för dem på ett personligt plan är lyckligare än de som saknar personlig riktning eller strävan. Det finns till och med en studie från University of Rochester som visar att immunförsvaret förbättras, liksom relationer och man lever till och med längre. Att inför sig själv vara tydlig med sin riktning stärker självkänslan och när vi agerar medriktningen och lyckas med vad vi vill nå stärks självförtroendet. Men riktningen måste komma ”inifrån” och vara autentisk,.Om du vill vara med och förändra förlegade ideal och normer så kan du hämta kraft i dina värdering och kanske till och med i din personliga vision om vad du vill bidra med. 

Hur formulerar du din personliga vision?

Är du intresserad av att ta del av Manlighetskoden i sin helhet? Ta del av samtalen om framgång, bakslag, hur man förändrar strukturer eller de gemensamma framgångsfaktorerna?https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/

Ledarskapets 7 dygder

För att förändra de förlegade idealen kring macholedarskap behöver vi agera på annat sätt. För att förändra normer krävs nya handlingar som upprepas och som ger nya strukturer. I boken Manlighetskoden har vi dragit slutsatser om vilka handlingar som krävs för att förändra förlegade ideal. Vi kallar dem ledarskapets 7 dygder. Under några veckor framåt skriver vi om respektive dygd. Genom att träna, ge förutsättningar för och belöna dessa beteenden får vi ett mer medvetet, inkluderande och autentiskt ledarskap. Så gör vi upp med machokulturen!

Öka din medvetenhet!

Allt börjar med medvetenhet.

Ledningsgruppen har bestämt sig för att mäta talutrymmet mellan kvinnor och män. De är 7 män och 4 kvinnor i gruppen men den mätning som görs viktar resultatet så det i sig spelar ingen roll. Det visar sig att männen tar 71 % av utrymmet och kvinnorna 29 %. De är alla förvånade men mest förvånad är ändå deras vd. Hur kunde han missa det här? Och vad betyder det? Ledningsgruppen beslutar sig för att samtliga ledningsgrupper i bolaget ska mäta talutrymmet under tre möten. Resultatet är detsamma.  Det visar sig att nästan alla som deltagit har varit helt omedvetna om hur talutrymmet fördelats. Vd:n beslutar då att man ska undersöka vad det får för konsekvenser och vad det betyder för kvinnor och män som grupper. Men framförallt vill han ta reda på hur det har kunnat pågå utan att någon har reagerat. På en konferens frågar han därför samtliga chefer: Hur medvetna upplever ni att ni är?

Har du varit i en situation där du först efteråt kommer på hur du skulle ha velat agera? Eller först när någon annan pekar på hur tokig situationen blev så inser du att du borde ha agerat på ett helt annat sätt än vad du gjorde?

Du är inte ensam. Men det är ett problem. För när vi inte är medvetna om vad som uppenbart pågår i rummet, eller inte registrerar egna känslor och tankar i stunden så agerar vi omedvetet. Vi kan styras av rädslor, fördomar, ilska eller bara utifrån förnuft utan att känna vad som är viktigt. 

All förändring börjar med medvetenhet. Men vad är medvetenhet? Medvetenheten är något som behöver upplevas. En känsla av närvaro och förmåga att registrera egna känslor, tankar och handlingar såväl som vad som sker i omgivningen. Som ett led i att vara medveten ger det möjligheter att aktivt välja sin egen handling. Istället för att i efterhand konstatera hur du skulle ha velat göra. 

I dag finns det ingen ledarskapsteori som inte lyfter vikten av att leda sig själv för att kunna leda andra. Man brukar tala om att medvetandeutveckling är att öka egna insikter. Den västerländska metodiken för att utveckla ledarskap har länge handlat om att analysera medan den österländska är att bevittna. I dag handlar det om att integrera dessa. Genom att bevittna börjar du lyssna inåt och notera dina tankar och känslor. Nästa steg är att förstå vad de betyder. Väljer du den rationella vägen för att den är enklast eller mest korrekt enligt andra? Eller anpassar du dig efter det som förväntas av dig från din omgivning? Du kommer inte att kunna utveckla din medvetenhet genom att lyssna på andra mer än dig själv. 

För att lyckas förändra befintliga, outtalade strukturer och normer som vem som ges talutrymmet, vem som får sätta gränser, vem som får visa känslor eller sårbarhet eller vilka vi väljer som ledare så krävs det en ökad medvetenhet. 

Hur medveten är du?

Vill du ta del av ledarnas berättelser i boken och fördjupa dig i dygderna? Här kan du köpa boken https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/?fbclid=IwAR3inVdb3Vs1NMgqI-rDdqGLAewPkvy8Qm3DmxhExSU8hQbW5DlG8o75Tgw