Vi föreläser på Bokmässan

Ledarskapscenen, F-salen, Plan 2 – 27 september kl. 15.30-16.15

Varför är det så svårt att tala om förlegade mansideal? Om hur normer och sociala konstruktioner påverkar oss? Varför vi värderar maskulinitet högre än feminitet? Om att det direkt påverkar synen på och förutsättningar för ledarskap och hur vi faktiskt kan förändra förlegade mans- och ledarskapsideal.

Under seminariet möter vi Anders Danielsson, landshövding, Reuben Sallmander, skådespelare och Arthur Engel, styrelseproffs och rådgivare. De är några av ledarna i boken Manlighetskoden och under ledning av författarna Ulrika Sedell och Jonas Nyman delar de med sig av egna erfarenheter, lärdomar, reflektioner och sin syn på manlighet och hur vi gör upp med matchoideal.

Författarna Ulrika Sedell och Jonas Nyman sammanfattar bokens slutsatser om vad som krävs för att förändra förlegade mansideal för att skapa ett mer medvetet, hållbart och inkluderande ledarskap.

Efter seminariet finns möjlighet att köpa signerade böcker.

Passion for Business – frukostseminarium

Den 11 oktober medverkar Ulrika, tillsammans med Per Josefson, Arthur Engel och Reuben Sallmander, på Passion for Business frukost. Det blir ett samtal kring boken, om hur vi förändrar förlegade normer och strukturer på våra arbetsplatser och gör upp med machokulturen.

Mer information hittar du hos Passion for Business här.