Diagnos Manlighetskoden

outer-text-chart

Manlighetskoden utgår från att machoideal som påverkar förväntningar på en mans beteende såväl som ledarens ledarskap är förlegat och destruktivt.

Men det kan vara svårt att bryta. Dels kan det vara djupt rotat i kulturer och kontexter och många gånger saknas det både insikt och kunskap om hur det kan förändras.

Det här är en enkel diagnos för att se var du befinner dig på att vara macho eller autentisk. Tanken är att den ska inspirera dig till att bli mer medveten.

Medvetenhet

Vision

Självinsikt

Nyfikenhet

Sårbarhet

Medkänsla

Civilkurage