Medverkande

Vi har intervjuat femton män och en före detta man som är trötta på att utvecklingen går långsamt, som vågat bryta traditionella mansideal och som bidrar till att förändra föråldrade strukturer. Det är dessa förebilder vi vill lyfta fram som inspiration till nuvarande och framtida ledare, för att de ska våga utmana befintliga strukturer och bryta de normer och ideal som gör att kostymen blivit rentav opassande.

I boken medverkar:

ERIK RINGERTZ
Grundare och vd för Netlight Consulting AB

”Självinsikt är nödvändigt. Framtidens tillgång handlar om förmåga till personlig insikt. Feedback är bra, men bara om du är beredd att ha insikt om dig själv. Finns inte självinsikt kommer ingenting att hända.”


ANDERS DANIELSSON
Landshövding i Västra Götalands län. Tidigare ansvarig för Röda Korset, Säkerhetspolisen och Migrationsverket 

”Ytterst liten plats har givits för att tala om känslor. Fokus har varit på det rationella, logiken och fakta. Att vara påläst och inte använda sig av sin intuition exempelvis. Att vara medveten och rätta sig efter en hierarkisk ordning. Inte öppna upp, utan vara säker och tydlig.”


ARTHUR ENGEL
Styrelseproffs, mentor/coach och tidigare vd för Gant och Björn Borg

”Jag tror att män vinner på att göra saker som kvinnor traditionellt gjort. Det stärker oss. Ett exempel är att vara en engagerad förälder.”


PER HOLKNEKT
Serieentreprenör. Har bl.a. vunnit VM i skateboard och grundat klädmärket Odd Molly

”En gång om året bjuder jag in till fest för de män som står för en fyrdimensionell manlighet i stället för en tvådimensionell. Män som kan kramas längre än en minut.”


PER JOSEFSON
Partner på Mannheimer Swartling (MSA)

”Självklart har jag gynnats av de befintliga strukturerna, jag är en vit man som på ytan passar in. Men samtidigt som jag gynnats av strukturer och normer har det varit en hämsko eftersom attributen som gynnat mig samtidigt har försvårat för mig att visa vem jag är.”


ALLAN RUSSEL
Entreprenör med tioårigt mellanspel på storföretag

”Däremot var det under denna tid som jag gick från relativt oreflekterande kring manlighetsnormer, jämställdhet, nyttan och behovet av mångfald, till att inse att det var en av mina personliga grundläggande värderingar.”


HÅKAN SAMUELSSON
Vd för Volvo Cars, tidigare styrelseordförande och vd för MAN, vice vd för Scania och flera styrelseuppdrag

Att jobba på en skyddad marknad – ”ett monopol med bara män” – gynnar självklart mig som man.”


PETER GERHARDSSON
Förbundskapten för Sveriges damlandslag i fotboll. Tidigare tränar- och spelarkarriär, idrottslärare och polis

”Jag tror det handlar om att vilja passa in i gruppen, kunde du få någon att skratta var det ett kvitto på att du var accepterad. Lojalitet till gruppen var viktigt.”


ANDERS KOMPASS
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 1999–2016. Sedan 2017 ambassadör i Guatemala

”Jag var icke-hierarkisk. I en klassisk FN-kultur är det bara cheferna, det vill säga männen, som har rätt att tala. De andra ska lyssna och lära. Jag lyssnade på medarbetare oavsett nivå.”


CAROLINE FARBERGER
Tidigare bl.a. konsult på McKinsey, entreprenör och chef på Trygg-Hansa. Sedan 2016 vd för Ica Försäkring

”Jag skulle vilja ruska om dessa män och säga: ni anar inte hur bra ni har det. Försök lek med tanken att klä ut er till kvinna en dag. Hur skulle det i praktiken fungera? För det är annorlunda. Att tillhöra en norm är privilegierat och hela livet blir väloljat.”


HENRIK HOLMQUIST
Rådgivare till Generalsekreteraren för The Supreme Council for Motherhood & Childhood i Abu Dhabi. Tidigare på bl.a. svenska FN-förbundet och Rädda Barnen 


”Jag tycker alltid att det är fegt att inte ställa upp i en situation när en person far illa. Att inte våga se för att man är rädd om sin egen situation, ”vad ska hända med mig, ska den här personen ge sig på mig sen?”


STEFAN LILJEGREN
Allt från räktrålearbetare till chef för världens största Ebolasjukhus. Nu framför allt utbildare i säkerhet och ledarskap

”Om jag sitter i en miljö och någon berättar om vad den har gjort och någon annan ska berätta att den gjort något ännu farligare eller varit starkare eller så, då svarar jag inte på det. Ofta har jag gjort betydligt farligare saker, men jag avstår från den där informella tävlingen. Den intresserar mig inte.”


REUBEN SALLMANDER
Skådespelare

”Det är det här som #metoo bland annat skapat. Grogrunden att ifrågasätta strukturer. Jag tror mig förstått vikten av att vid givna tillfällen spegla strukturerna och på så sätt förhoppningsvis bidra till förändring.”


ANDERS WALLNER
Polis. Tidigare bl.a. på Peace Quest/Sverige och partisekreterare för Miljöpartiet 

”Men en sak som jag har insett är att var du än är så kommer män att höra av sig. Kvinnor gör inte det. Därför ligger det ett ansvar hos dig själv att omge dig med kvinnor, för att få en bättre bild av organisationen du verkar i eller ämnet du är intresserad av.”


GERHARD BLEY
Vd för Kavli AB. Tidigare bl.a. vd på Defcom AB och Tempur AB 

”Vi har alla våra demoner och utmaningar i livet. Många män är uppväxta i en miljö där man inte ska visa och prata om känslor. Det finns många män som har det väldigt jobbigt, det är viktigt att lägga resurser på för att hjälpa dem.”


OLLE CARLSSON
Präst och författare. Sedan 2009 kyrkoherde i Katarina församling

”Jag tänker att även om jag själv har haft en dålig självkänsla och varit blyg måste jag inse att som man med någon form av makt så får jag en position när jag träder in i ett rum. Som ges mig naturligt.”