Om boken

Det är inte helt lätt att följa med i alla förändringar som pågår i vår omvärld. Vi blir allt mer digitaliserade, globala och urbaniserade. Vi är fler och fler som inser att vi alla måste ta ansvar för vårt klimat.

Att det finns fler och kanske bättre sätt att mäta framgång på än med vinst eller BNP.
Men somliga saker, till exempel det rådande mansidealet, rör sig så sakta att även Einstein förmodligen övervägt giltigheten för sin relativitetsteori. Visst, dethar hänt en hel del. Förändring sker, men den sker sakta och syns för lite i strukturer på arbetsplats och i samhället.

Dagens dominerande mansideal har sin utgångspunkt i början av 1700-talet. Det var då industrialiseringen startade och så småningom omvandlade jordbrukssamhället
till ett industrisamhälle. Och det var i början av löpande bandets era som dagens mansideal blommade ut och begreppet chef myntades.

Människor kom att betraktas som maskiner. Och män mer än andra. Redan som barn får män höra att de ska undvika allt som är feminint, undvika att visa känslor, ha självkontroll, vara en vinnare och en ”riktig” man!

Allt talar för att det är hög tid att förändra synen på manligt, kvinnligt och ledarskap i näringslivet. Fundera över det följande: Företag med mer inkluderande ledarskap och balans mellan kvinnor och män i ledande positioner är 20 % mer lönsamma!

Jämställda bolag på börsen går dubbelt så bra! I en tid när vinstmaximering är ett mantra borde det vara en självklarhet att inkludera även kvinnor i företagens ledning.

Ändå sker det inte: macholedarskapet dominerar fortfarande. Bara 15 % av alla vd:ar är kvinnor och i den akademiska världen är endast 20 % av professorerna kvinnor. Män är priviligierade i yrkeslivet, de sitter på makten, äger mer, tjänar mer pengar och de omger sig med jämlikar. Därmed har de större påverkan på vårt samhälle än kvinnor. Ska man vara med i ”gänget” så hjälper man varandra.

Våra värderingar och ideal påverkar hur vi agerar både som individer, och självklart även som ledare. Idag är endast 14 % av de anställda i Sverige engagerade i sina jobb. Självklart är macholedarskapet en förklaring!

Mansidealet har förändrats tidigare. Innan industrialiseringen skulle mannen vara skicklig på att konversera, klä sig i vackra färger, vara dansant och kunna gråta såväl som vara romantisk. Utifrån dessa två polariserade ideal så vill vi bidra till att ett nytt ledarskapsideal skapas; en syntes som är mer inkluderande och som värderar olikheter, som ser människor som individer med förmåga att ta ansvar, och som vill bidra till en bättre värld. Ett ledarskap med ett öppet sinne som är i ständigt
lärande.