Sagt om boken

”Manlighetskoden är en perfekt start om du vill få inspiration för att skapa förändring på riktigt. Boken tar utgångspunkt i det viktigaste, det handlar om att skapa insikt och få upp ögonen för de beteenden som måste förändras hos dem som har makten att skapa förändringen.

Lars Appelqvist
VD Löfbergs Lila


Det är först när man verkligen blir medveten om hur man är, och dessutom vad det innebär när man ärnorm, som man kan göra verklig skillnad för sig själv och andra. Med Manlighetskoden kommer fler kunna växa i sitt ledarskap, tack vare starka personliga berättelser, skarp analys och några verktyg för alla att ta med sig. Viktig och användbar läsning för både män och kvinnor!

Anna Kinberg Batra
Rådgivare och föreläsare om politik, ledarskap och förändring
F.d. partiordförande Moderaterna


Ulrika och Jonas låter läsaren, via 16 öppenhjärtiga intervjuer, ta del av personliga reflektioner som alla belyser de normer som finns inom näringslivet idag, men också hur dessa framgångsrika ledare har lyckats förändra kulturer. Om du delar uppfattningen att ledare som genuint förstår och kännetecknas av att ett värderingsstyrt självledarskap kommer att bana väg för utveckling av individer, grupper och organisationer som i sin tur skapar ett nödvändigt inkluderande och jämlikt näringsliv har du hittat rätt bok.

Sven Eggefalk
VD Länsförsäkringar Bank


Författarna fångar dagens komplexa ledarskapsutmaning och lyckas på ett lättbegripligt sätt, med stöd i forskning och spännande intervjuer, ge mig som läsare nycklar till att förändra mitt eget ledarskap.”

Martin Sandgren
Entreprenör och investerare, f.d. vice VD Academedia


Mänskliga rättigheter handlar om värdighet och rättighet för oss att få vara de människor vi är. Manlighetskodenger insiktsfull kunskap om mötet mellan oss människor och de olikheter vi ska värna. Boken ger en unik och omsorgsfull inblick i utmaningar om jämlikhet och värdighet. Den ger dig och mig förutsättningar för samtal om vilka människor vi vill vara. En fin gåva i en tid där samtalet om mänsklighet är viktigare än någonsin.”

Ida Texéll
Kommundirektör Upplands-Bro
F.d. förbundsdirektör Brandkåren Attunda


Arbetslivet är mycket mer jämställt idag än när jag startade min karriär för snart 40 år sedan. Men trots framstegen återstår mycket att göra. En stor utmaning och ett stort ansvar faller på oss män i chefsposition, nu när vår traditionella roll förändras. Hur ska en manlig chef vara för att släppa fram och stötta? Hur navigerar man i denna nya värld utan att tappa bort sig själv? Intervjuerna i denna bok är ett oerhört värdefullt bidrag till berättelsen om en ny manlighet. Den ger ett rikt perspektiv på vår roll som manliga ledare på vägen mot ett jämställt arbetsliv.

David Sonnek
VD Industrifonden