Självinsikt – mer sällsynt än vi tror

Självinsikt är förmågan att se dig själv och förstå vem du är, hur andra ser på dig och hur du passar in i just ditt sammanhang. Vi är många som tror att vi har självinsikt (95%) men forskning visar att endast 10–15% verkligen har det (”What Self-Awareness really is – and how to cultivate it” Tasha Eurich, HBR) . Du kanske tillhör en av dessa. Men hur ska du då veta om du har självinsikt eller inte?

Följande frågor om hur ditt liv är kan ge en fingervisning om du tillhör den lyckliga skaran med självinsikt. Å andra sidan förutsätter din möjlighet att svara ärligt att du kan vara ärlig och faktiskt har självinsikt … Moment 22? Vi provar:

  • Upplever du att du är lyckligare än andra?
  • Fattar du sundare beslut än andra?
  • Har du bättre och djupare relationer både professionellt och privat?
  • Kommunicerar du mer effektivt?
  • Är du en effektiv ledare med nöjda medarbetare?
  • Om du är entreprenör, driver du ett lönsamt företag?
  • Är du trygg, kreativ och kommunikativ?
  • Om du är förälder, uppfostrar du mer mogna barn?
  • När du stöter på motgångar, ställer du dig frågan ”vad” var det som hände när det gick fel, inte ”varför” det gick fel?

Självinsikt är inte statiskt, utan något som du kan förändra över tid genom att jobba med din personliga utveckling. Genom att ta dig tid att lyssna inåt och förstå vad du drivs av, vad du tycker är kul, vad som får energin att flöda. Genom att trotsa dina rädslor – och göra det du  vill göra ändå. Genom att förstå vilka olika viljor som finns inom dig, olika röster, kanske några som uppmuntrar dig och några som håller tillbaka dig. Allt det börjar med att faktiskt stanna upp i vardagen och lyssna inåt.

Ett verktyg som många av de intervjuade personerna i boken Manlighetskoden använder för ökad självinsikt är meditation. Meditation går tillbaka minst 2500 år i tiden och det handlar helt enkelt om att ha en tyst stund med dig själv. Att känna in vad som pågår i dig – inte bara i huvudet utan även i hela din kropp. Studier på anställda på ett stort teknikbolag i Silicon Valley visade att med tio minuters meditation under fem veckor ökade deras självinsikt med 35%. Ett enklare knep är att ta regelbundna raster i din vardag. Att faktiskt stanna upp, ta en promenad utan telefon eller någon att prata med, eller kanske bara blunda några minuter på din arbetsplats.

Självinsikt är en dygd som är nödvändig för att kunna leva ett autentiskt liv. Om du inte vet vad du gillar och vad som gör att du mår bra, hur ska du då kunna välja det? För att till exempel kunna bryta mot förlegade normer och ideal på din arbetsplats så behöver du helt enkelt nå insikt om dina befintliga värderingar, först då kan du förändra där du verkar.

En av våra medverkande i Manlighetskoden, Erik Ringertz, grundare och vd för Netlight, förklarade det så här: ”Självinsikt är nödvändigt. Framtidens tillgång handlar om förmåga till personlig insikt. Feedback är bra, men bara om du är beredd att ha insikt om dig själv. Finns inte självinsikt kommer ingenting att hända.”

Precis så är det, och med något så enkelt som att göra plats i vardagen för en tyst paus där du lyssnar inåt, på dig själv, är självinsikt något som alltid finns inom räckhåll för den som vågar och vill söka det.

https://www.bokus.com/bok/9789188725400/manlighetskoden-ledarskapets-7-dygder/

Ledarskapets 7 dygder

För att förändra de förlegade idealen kring macholedarskap behöver vi agera på annat sätt. För att förändra normer krävs nya handlingar som upprepas och som ger nya strukturer. I boken Manlighetskoden har vi dragit slutsatser om vilka handlingar som krävs för att förändra förlegade ideal. Vi kallar dem ledarskapets 7 dygder. Under några veckor framåt skriver vi om respektive dygd. Genom att träna, ge förutsättningar för och belöna dessa beteenden får vi ett mer medvetet, inkluderande och autentiskt ledarskap. Så gör vi upp med machokulturen!